โรงเรียนบัญฑิตวิทยา (อนุบาล)

ติดต่อโรงเรียน
 
      โรงเรียนบัณฑิตวิทยา(อนุบาล)
      ที่อยู่   :   เลขที่ 12 ซ.นาคเกษม ถ.บำรุงเมือง 
              แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 
              ติดต่อคุณครู เสาวลักษณ์  รัศมี
      โทร   :   084-6345463
      แฟ็กซ์      02-2244033 
      โทร   :   02-6216185-6


     

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
095742