โรงเรียนบัญฑิตวิทยา (อนุบาล)

 เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  สมัครได้ที่ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา(อนุบาล)                             วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. เชิญชมโรงเรียนได้ตามเวลาดังกล่าวค่ะ  

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
100693